Anasayfa

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

International Journal of Architecture and Design

ARCH HAZİRAN 2024

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Volume: 10  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2024.1001

ARCH Haziran 2024

Editor's Message


Research Articles

Loss of Identity in the Urban Character: Examining the Sameness in Urban Skyline Due to Mass-Produced Architecture in Abu Dhabi

Kentsel Karakterde Kimlik Kaybı: Abu Dabi’de Seri Üretim Mimarisi Nedeniyle Kentsel Silüetteki Aynılığın İncelenmesi

Muhammed Emin KUŞASLAN

Sedef ÖZÇELİK

PDF
Architectural Engineering Construction Quality Control of Concrete Structures Perspectives

Beton Yapıların Mimari Mühendislik Kalite Kontrolü Perspektifleri

Francis DENG

Zhou SHUTIAN

Armin MEHDIPOUR

PDF
Investigation of the Change of Edirne City Centre Texture in Historical Periods by Space Syntax Method

Tarihsel Dönemlerinde Edirne Kent Merkezi Dokusunun Değişiminin Mekân Dizimi Yöntemi ile Araştırılması

Fatma ERTÜRK

Müge ÖZKAN ÖZBEK

PDF
The Effects of the Restructuring Route: The Example of Maksem Street

Maksem Caddesinin Yeniden Yapılandırıcı Bir Rota Olarak İncelenmesi

Burcu GÜNAÇAR

Tan Kamil GÜRER

PDF
Facade Layout Review Through Examples on Bitlis Traditional Houses

Bitlis Yöresel Konutlarında Örnekler Üzerinden Cephe Düzeni İncelemesi

Gülhan BENLİ

PDF
ARCH HAZİRAN 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ARCH