Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

International Journal of Architecture and Design

ARCH ARALIK 2023

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2023.902

ARCH Aralık 2023

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Practical Evaluation of Light Pollution Problem in Urban Lighting with “Decision Tree” Method

Işık Kirliliği Sorununun Kent Aydinlatma Projelerinde “Karar Ağacı” Yöntemi ile Pratik Değerlendirilmesi

Gülçin Gülsüm KONUK TAŞTAN

Işıl İPLİK

Şensin YAĞMUR

PDF
Investigating Female Accessibility and Prayer Space in Mosque Architecture: A Case Study in Dhaka, Bangladesh

Dhaka, Bangladeş’te Cami Mimarisi İçerisinde Kadın Erişilebilirliği ve İbadet Alanlarının İncelenmesi: Bir Vaka Çalışması

Kashfia Alam KHAN

Hourakhsh Ahmad NIA

PDF
Rural Vernacular Heritage and Strategic Design: Matmata as an Example of Sustainable Development

Kırsal Yerel Miras ve Stratejik Tasarım: Sürdürülebilir Kalkınma Örneği Olarak Matmata

Houda Kohli KALLEL

Soumaya Gharsallah FALHI

PDF
Investigating the Role of a Mosque in a Residential Neighborhood of Rajshahi City

Bir Caminin Toplumsal Rolü: Rajshahi Şehrinin Bir Mahallesindeki Müslümanların Algılarının İncelenmesi

Farjana JESMIN

Md. ASADUZZAMAN

Md. HASIB

PDF
The Role of the Indonesian Army (TNI AD) In Fulfilling Low Income Housing Need: A Case Study of the Magelang City Scavenger Community

Düşük Geli̇rli̇ Konut İhtiyacının Karşılanmasında Endonezya Ordusunun (TNI AD) Rolü: Magelang Şehri̇ Çöpçü Topluluğu Üzeri̇ne Bi̇r Vaka Çalışması

Kun Arsanti DEWI

Fitasari Ayu WARDANI

Nurul Aini Sinta DEWI

Kun HARISMAH

PDF
ARCH ARALIK 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ARCH