Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan A+Arch Design International Journal of Architecture and Design temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. A+Arch Design International Journal of Architecture and Design mimarlık ve tasarım alanında yapılan tasarım, planlama, eğitim, teknoloji, araştırma, inceleme, tarih, sanat ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; alanında akademik çalışma yapan öğretim elemanı, mimar, tasarımcı, araştırmacı ve sanatçılara yayın olanağı sunmak; mimarlık ve tasarıma ait teknik, görsel ve eğitim sorunlarının çözümüne yönelik makaleleri ve eleştirileri bilimsel araştırma merkezli olarak yayımlamaktadır. A+Arch Design International Journal of Architecture and Design umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren İletişim Fakültemiz yeni medya, halkla ilişkiler, reklam gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “A+Arch Design International Journal of Architecture and Design”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

The international journal A+ArchDesign is expecting manuscripts worldwide, reporting on original theoretical and/or experimental work and tutorial expositions of permanent reference value are welcome. Proposals can be focused on new and timely research topics and innovativeissues for sharing knowledge and experiences in the fields of Architecture- Interior Design, Urban Planning and Landscape Architecture, Industrial Design, Civil Engineering-Sciences.

A+ArchDesign is an international periodical journal peer reviewed by Scientific Committee. It will be published twice a year (June and December). Editorial Board is authorized to accept/reject the manuscripts based on the evaluation of international experts. The papers should be written in English and/or Turkish.

Doç. Dr. Ayşe SİREL

ARCH Editörü

ARCH