2020 ARALIK CİLT 6 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

International Journal of Architecture and Design

ARCH ARALIK 2020

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Cilt: 6  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2020.602

ARCH Aralık 2020

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Elective Courses as a Dialogic Environment: Sustainable Design in Interior Architecture Course

Diyaloji Ortamı Olarak Seçmeli Dersler: İç Mimarlıkta Sürdürülebilir Tasarım Dersi

Derya ADIGÜZEL ÖZBEK

PDF
Historic Background and Architecture of Çanakkale Martyrs Monument

Tarihsel Süreci ve Mimarisiyle Çanakkale Şehitler Abidesi

Şeyda ÜSTÜNİPEK

PDF
Disaster Risk Management of Cultural Heritage in Urban Areas: The Case of Turkey

Kentsel Alanlarda Kültürel Mirasın Afet Risk Yönetimi: Türkiye Yönetimi

Meltem VATAN

Hande YARAŞAN

PDF
Investigation of Knowledge About Building Deconstruction Concepts of Companies in the Field of Urban Transformation in Turkey

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Alanında Hizmet Veren Firmaların Bina Yapıbozum Kavramı ile İlgili Bilgi Durumlarının Araştırılması

Ebru DOGAN

Ilkay KOMAN

PDF
A Critical Analysis of Housing Affordability Literature: Turkish Housing Experience

Konut Ödenebilirliği Literatürünün Eleştirel Bir Analizi: Türk Konut Deneyimi

Şeyda EMEKÇI

PDF
ARCH ARALIK 2020 CİLT 6 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ARCH