2021 HAZİRAN CİLT 7 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

International Journal of Architecture and Design

ARCH HAZİRAN 2021

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Cilt: 7  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2021.701

ARCH Haziran 2021

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Visualization of the Structure and Medieval Frescoes in Digital Space: The Case of St. Mary of Carmel (Carmelite) Church, Famagusta

Dijital Alanda Yapı ve Orta Çağ Fresklerinin Görselleştirilmesi: Gazimağusa, St. Mary Carmel (Carmelite) Kilisesi Örneği

Rokhsaneh RAHBARIANYAZD

PDF
High-Rise Towers and Their Relation to Context-Sensitive Design Elements in Architectural Education

Yüksek Katlı Yapılar ve Bu Yapıların Mimarlık Eğitiminde Bağlama Duyarlı Tasarım Ögeleriyle İlişkisi 

İbrahim SALEH, Amr ABDELFATTAH

PDF
Analyzing Preschool Education Models in Architectural Design

Okul Öncesi Eğitim Modellerinin Mimari Tasarımda İncelenmesi 

Hasibullah KHAN, Mohammadullah HAKIM EBRAHIMI

PDF
Development Opportunities in Egyptian Less-Inhabited Cities: Qaha as a Case Study

Mısır’ın Daha Az Yerleşik Şehirlerinde Kalkınma Fırsatları: Qaha Alan Çalışması

Omar SALEM

PDF
Cultivating Culture in the lost Portuguese Village in Mumbai, India

Kültür Geliştirme, Hindistan Mumbai’deki Kayıp Portekiz Köyü Örneği

Sneha KISHNADWALA

PDF
ARCH HAZİRAN 2021 CİLT 7 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ARCH