2022 ARALIK CİLT 8 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

International Journal of Architecture and Design

ARCH ARALIK 2022

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Cilt: 8  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2022.802

ARCH Aralık 2022

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

Mapping The Evolving Peripheries Of Lahore Through Urban Trajectories

Kentsel Yörüngeler Üzerinden Lahor’un Değişen Çeperlerinin Haritalanması

Mehreen Mustafa

Hafsa Imtiaz

PDF
Formation of Spatial Identity on the Axis of Avant-garde Movement

Avangart Hareket Bağlamında Mekânsal Kimliğin Oluşumu

Gencay Çubuk

PDF
Rethinking the Role of the Street: A Framework for Developing Liveable Streets in Urban Fabric of Turkey

Caddenin Rolünü Yeniden Düşünmek: Kentsel Dokuda yaşanabilir Caddeler için bir Değerlendirme Çerçevesi

M.A. Shurouk Mohammad

Hatice Kalfaoğlu Hatipoğlu

PDF
Usage of Water in Islamic Gardens and Sustainable Examples in the UNESCO World Heritage List

Suyun İslam Bahçelerinde Kullanımı ve Unesco Dünya Miras Listesindeki Sürdürülebilir Örnekler

Ali Yusuf Çizmecioğlu

Fatma Ayçim Türer Başkaya

PDF
ARCH ARALIK 2022 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
ARCH