2022 HAZİRAN CİLT 8 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

International Journal of Architecture and Design

ARCH HAZİRAN 2022

ISSN: 2149-5904

e-ISSN: 2717-7963

Cilt: 8  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ARCH.2015.017/2022.801

ARCH Haziran 2022

Editörün Mesajı


Araştırma Makaleleri

An Assessment Model for Participatory Architecture: The Example of the Kuzguncuk Gardens

Katılımcı Mimarlık Üzerine Bir Değerlendirme Modeli: Kuzguncuk Bostanları Örneği

Ali Kemal TERLEMEZ

Orhan HACIHASANOĞLU

PDF
Public spaces under flyovers: Qualitative data analysis of users’
interests in Heliopolis

Üst geçitlerin altındaki kamusal alanlar: Kullanıcıların Heliopolis’teki ilgi alanlarının nitel veri analizi

Soha ABUBAKR

Mohamed A. El FAYOUMİ

Abeer ELSHATER

PDF
Architectural Heritage in Medium and Small Syrian Cities: Management Advanced Strategies for Postwar Recovery

Orta ve Küçük Suriye Şehirlerindeki Mimari Miras: Savaş Sonrası Toparlanması için Gelişmiş Yönetim Stratejileri

Hussein ALTAH

Salah HAJISMAIL

PDF
Urban Vertical Farming as a Path to Healthy and Sustainable Urban Built Environment

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentsel Yapılı Çevreye Giden Bir Yol Olarak Dikey Tarım

Abdulsalam I. SHEMA

Halima ABDULMALİK

PDF
Potential Contributions of Topology Optimization for Building Structures: A Redesign Case Study on Saint Voukolos Church

Yapılar için Topoloji Optimizasyonunun Potansiyel Katkıları: Aziz Vukolos Kilisesi’nin Yeniden Tasarım Çalışması

Elmas PAK

A. Vefa ORHON

Yenal AKGÜN

PDF
ARCH HAZİRAN 2022 CİLT 8 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
ARCH